Showing 1 - 20 of 90 for search: 'Imprimerie Coopérative Ouvrière' in 0.14 seconds

Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tekst: Vieillards! Pour le maintien de vos pensions, pour une situation meilleure, votez socialiste. Élections communales 1938. Exempt du timbre. I.C.O. La Louvière Dr. A. André.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); POB(uitgever)
Date 1938-1938
Other Authors: '; ...Imprimerie Coopérative Ouvrière...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1954 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Voor een gelukkige oude dag. Stem socialist. I.C.O. 6-8, Avenue Rêve d'Or, La Louvière. Wetgevende Verkiezingen 1954. Verantwoordelijke auteur: Jan Luyten, 11, Fazantenhoklaan, St-Pieters-Woluwe. Vrij van zegel.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1954-1954
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1984 door de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) en de Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten (FCSOD) voor de verdediging van de pensioenstelsels. Tekst: ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten - FCSOD Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten. Pensioen openbare diensten = een uitgesteld loon geen voorrecht! Verantwoordelijk uitgever: Roger Piton, Fontainasplein, 9-11, 1000 Brussel - Niet op de openbare weg gooiren a.u.b. I.C.O. La Louvière.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); ACOD(uitgever); FCSOD(uitgever); Piton, Roger(verantwoordelijke uitgever)
Date 1984-1984
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: 31.400 F tegen 26.000 F onder de C.V.P. Dat is regeren! Stem socialist. I.C.O., La Louvière. Wetgevende verkiezingen 1958 - Vrij van zegel. Verantwoordelijke auteur: Jan Luyten, 11, Fazantenhoklaan, St-Pieters-Woluwe

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958-1958
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Centrale des métallurgistes de Belgique (CMB) voor ledenwerving en een betoging. Afbeelding: vuist. Tekst: Métallurgistes groupez vous (sic) au sein de notre centrale ! Participez en masse à la manifestation nationale à Bruxelles, le 4 juillet 1937. Assistez aux conférences organisées dans vos régions du 19 juin au 2 juillet. Centrale des métallurgistes de Belgique, rue Joseph Stevens – Bruxelles. I.C.O. Dr. A. André, La Louvière.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); CMB(uitgever)
Date 1937-1937
Other Authors: '; ...Imprimerie Coopérative Ouvrière...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Centrale der Metaalbewerkers van België (CMB) voor ledenwerving en een betoging. Afbeelding: vuist. Tekst: Metaalbewerkers sluit aan bij onze centrale! Neemt in massa deel aan de nationale betooging te Brussel, op 4 juli 1937. Gaat naar de vergaderingen ingericht in uw gewest van 19 juni tot 2 juli 1937. Centrale der Metaalbewerkers van België, Jozef Stevens straat, Brussel. I.C.O. A. André, bestur. (sic), La Louvière.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); CMB(uitgever)
Date 1937-1937
Other Authors: '; ...Imprimerie Coopérative Ouvrière...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: gezin (kind, moeder, vader). Tekst: La clé du Bonheur! Le Socialisme. I.C.O., La Louvière. Elections législatives 1958. Auteur responsable: Jules Bary, 12b, rue Seutin, Nivelles.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); PSB(uitgever); Bary, Jules(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958-1958
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: Achille Van Acker. Tekst: Les socialistes tiennent parole. Votez socialiste. I.C.O., La Louvière. Elections législatives 1958. Auteur responsable: Jules Bary, 12b, rue Seutin Nivelles.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); PSB(uitgever); Bary, Jules(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958-1958
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: soldaat. Tekst: 15 mois. Votez socialiste. I.C.O., La Louvière. Elections législatives 1958. Auteur responsable: Jules Bary, 12b, rue Seutin, Nivelles.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); PSB(uitgever); Bary, Jules(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958-1958
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: gepensioneerd koppel. Tekst: 31.400 fr. au lieu des 26.000 du P.S.C. Ça… c'est gouverner! Votez socialiste. I.C.O., La Louvière. Elections législative 1958. Auteur responsable: Jules Bary, 12b, rue Seutin, Nivelles.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); PSB(uitgever); Bary, Jules(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958-1958
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1939 door de Parti ouvrier belge (POB) voor de provincieraads- en de parlementsverkiezingen. Afbeelding: broekriem aanhalen. Tekst: Sauvez vos salaires en votant socialiste. Elections législatives 1939 – I.C.O. La Louvière dir. A. André.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); POB(uitgever)
Date 1939-1939
Other Authors: '; ...Imprimerie Coopérative Ouvrière...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1938 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: insectenverdelger spuit op spinnen Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en Rex. Tekst: Geen vuiligheid op ons gemeentehuis. Een goed middel! Stemt voor de socialisten. Gemeentekiezingen 1938. I.C.O. La Louvière Dir. A. André.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BWP(uitgever)
Date 1938-1938
Other Authors: '; ...Imprimerie Coopérative Ouvrière...
affiche
Add to Favorites
By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1954-1954
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1937 voor de 3e Arbeidersolympiade. Tekst: IIIe Olympiade Ouvrière 25 Juillet - 1 Août 1937/25 Juli - 1 Augustus 1937 IIIe Arbeidersolympiade. Anvers - 25000 Gym-Sports - Antwerpen. Exempt du timbre. I.C.O., Dr. A. André, La Louvière.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker)
Date 1937-1937
affiche
Add to Favorites

Affiche van Michel Meerts uitgegeven in 1946 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) tegen de dictatuur van Francisco Franco. Afbeelding: tekening van een mannenhoofd. Tekst: VOOR DE BEVRIJDING VAN spanje KOOP DEN ZEGEL VAN DE BSP 5 F. VRIJ VAN ZEGEL. I.C.O. LA LOUVIERE. (sic!)

By Meerts, Michel(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever)
Date 1946
Other Authors: '; ...Imprimerie Coopérative Ouvrière...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 in het kader van de Koningskwestie. Het feit dat koning Leopold III en Lilian Baels in het huwelijk treden terwijl de bevolking lijdt onder de bezetting wordt gehekeld, temeer daar Leopold III beweerde in België te blijven om het lot van de bevolking te delen. Afbeelding: tekening van een krijgsgevangene achter prikkeldraad kijkend naar koning Leopold III (België) en diens tweede vrouw Lilian Baels. Tekst: "Mijn lot zal het uwe zijn!"

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); Willems(verantwoordelijke uitgever)
Date 1942
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in (1942) tegen het huwelijk van koning Leopold III (België) en Lilian Baels. Afbeelding: kleurenfoto van het koninklijk paleis achter een verbodsbord. Tekst: STOP, BAELS! AUTEUR RESPONSABLE: MARCHAL MAURICE - 89, AV. DES ARCHIDUCS BOITSFORT. EXEMPT DU TIMBRE. IMP. COOP. OUVRIÈRE 89, AV; RÊVE D'OR - LA LOUVIÈRE. (sic!)

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); Marchal, Maurice(verantwoordelijke uitgever)
Date 1942
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1947 door de coöperatie Au Progrès (Jolimont) voor de viering van hun 75-jarig bestaan. Afbeelding: tekening van het volkshuis van Jolimont met een vlag erboven. Tekst: 1872-1947 FÊTES DU 75e ANNIVERSAIRE. JOLIMONT 3 AOÛT 1947. AU PROGRÈS. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. MAISON DU PEUPLE. BUREAUX. EXEMPT DU TIMBRE. I.C.O. LA LOUVIÈRE. Vertaalde tekst: 1872-1947 FEESTEN VAN DE 75e VERJAARDAG. JOLIMONT 3 AUGUSTUS 1947. AU PROGRÈS. COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP. VOLKSHUIS. BUREAUS. VRIJ VAN ZEGEL. I.C.O. LA LOUVIÈRE.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); Au Progrès(uitgever)
Date 1947
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1952 door het Nationaal Comité voor Gemeenschappelijke Actie (NCGA) voor een petitie tegen de lange dienstplicht. Tekst: Met de Gemeenschappelijke Actie tegen de 24 maanden! Neemt deel aan de Betogingen en Vergaderingen van N.C.G.A. Editeur responsable: J. Bary, Nivelles. Vrij van zegel. I.C.O. - La Louvière.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); NCGA(uitgever); Bary, Jules(verantwoordelijke uitgever)
Date 1952-1952
affiche
Add to Favorites

Affiche van P. Daemen uitgegeven in 1935 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor hun 50-jarig bestaan. Tekst: 50ste verjaring der B.W.P. Betoogt in massa te Brussel 17-18 augustus1935. Samenwerkende Drukkery. A. André, Bder. La Louvière. Vrij van zegel.

By Daemen, P.(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BWP(uitgever)
Date 1935-1935
Other Authors: '; ...Imprimerie Coopérative Ouvrière...
affiche
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search