af001504: In de rangen! Mannen en Vrouwen! Werkers aller bedrijven! De Rangen aangedikt!!

Affiche uitgegeven tussen 1922 en 1940 door de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent en de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent voor ledenwerving. Tekst: In de rangen! Eenige maanden geleden stond ons land aan den boord van den afgrond. De hooge financie en de groot-industri...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af001504
By: Volksdrukkerij (drukker); Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent (uitgever); BWP (uitgever)
Type: affiche
Date:1922-1940
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven tussen 1922 en 1940 door de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent en de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent voor ledenwerving. Tekst: In de rangen! Eenige maanden geleden stond ons land aan den boord van den afgrond. De hooge financie en de groot-industrie hadden tot den val der eerste volksgezinde Regeering besloten. Alles werd aangewend om de macht, welke de werkers hadden veroverd, te vernietigen. Niets werd gespaard, zelfs werd door de katholieke en liberale burgersbladen openlijk het gewelddadig verzet aangepredikt. De terugslag heeft zich niet laten wachten: het inzinken van onzen frank met het dreigend bankroet was er het gevolg van. De reactie had zich misrekend. Zij zelf ging onvermijdelijk in de algemeene ramp medegesleurd worden. Maar in die dreigende nationale ramp dienden de belangen der werkers te worden gered. Er moest belet worden dat door eene algemeene werkloosheid onze klasse tot den bedelstaf werd gebracht. Onze loonen en werkvoorwaarden moesten worden staande gehouden. Onze achturendag geëerbiedigd! - Ons Krisifonds staande gehouden! - Het ouderdomspensioen verzekerd!! - Onze sociale hervormingen uitgebreid! - De spaarcenten der werkers gered! - De macht onze koöperatieven, ziekenbeurzen en syndikaten bevestigd!! Kortom het bestaan der werkers ging boven alles en moest tegen verval behoed worden. Dat heeft de Belgische Werkliedenpartij, dat hebben onze Syndikaten verwezenlijkt! Mannen en Vrouwen! Op dit oogenblik is de paniek geweken, de kalmte en het vertrouwen zijn teruggekeerd. Dank aan de medewerking der vertegenwoordigers der Sociaal-democraten in de Regeering, zijn uwe rechten onaangetast gebleven en reeds goede uitslagen bekomen. Laat ons echter op onze hoede zijn. Wij beleven moeilijke tijden. Elkeen heeft voor plicht zich tegen de wisselvalligheden te verzekeren. Stonden wij gisteren voor moeilijkheden van geldelijken aard, die ons allen dreigden te treffen, wie zegt ons dat wij morgen door geene nijverheidskrisis kunnen worden getroffen, die duizenden gezinnen in de ellende dompelt. 't Is daarom dat al de werkers lid moeten wezen der socialistische vakbonden die op ernstige wijze de belangen der arbeidende klasse behartigen en hen in alle omstandigheden behulpzaam zijn. Wie aan de syndikale beweging onverschillig is, pleegt eene misdaad, niet alleen jegens zich zelf, maar ook tegen zijne werkbroeders en -zusters. Werkers aller bedrijven! De laatste gebeurtenissen zijn voor ons allen eene harde les geweest. Versterken wij onze rangen tegen de pogingen der reaktie en voor het verzekeren van ons bestaan. Wordt lid van uw syndikaat, op alle fabrieken en werkhuizen moet het ordewoord zijn: De Rangen aangedikt!! Voor de Federatie van Soc. en Onafhankelijke Vakbonden, Dés. Cnudde en Frans Toch. Voor de Belgische Werkliedenpartij, Afdeeling Gent, E. Vergeylen. Volksdrukkerij - Gent.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 126.5 cm
geheel: breedte, 87 cm