af017148: Een mei 1930

Affiche uitgegeven in 1930 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent, de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent en SM Vooruit voor de Dag van de Arbeid. Tekst: BELGISCHE WERKLIEDENPARTIJ - Afdeeling GENT. ARBEIDSFEEST EEN MEI 1930. PROGRAMMA der FEESTELIJKHEDEN. Woensdag 3...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af017148
By: Volksdrukkerij (drukker); BWP-afdeling Gent (uitgever); Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent (uitgever); SM Vooruit (uitgever)
Type: affiche
Date:1930-1930
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven in 1930 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent, de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent en SM Vooruit voor de Dag van de Arbeid. Tekst: BELGISCHE WERKLIEDENPARTIJ - Afdeeling GENT. ARBEIDSFEEST EEN MEI 1930. PROGRAMMA der FEESTELIJKHEDEN. Woensdag 30 April, MEIAVOND te 7 u., in het Feestlokaal "Vooruit" St-Pietersnieuwstraat Groot kosteloos Partijfeest met de medewerking van Harmonie Vooruit, Marxkring, Multatulikring, A.J. groepen en het kwartet ADHEMAR LEPAGE - - Uitvoering van De Roode Liederenkrans, door gekende kunstzangers met begeleiding van orkest - - Uitzending van het Concert door tusschenkomst van S.A.R.O.V. Afd. Gent (Golflengte 339 m.) Meirede door Gezel Edw. ANSEELE. Te 7 1/2 's avonds in "ONS HUIS", Vrijdagmarkt, Gent Prachtig CONCERT DOOR DE SOCIALISTISCHE ACCORDEONISTEN. TE 8 U. 'S AVONDS, BEIAARDCONCERT. Donderdag 1 Mei, te 10 uur GROOTSCHE HULDEBETOOGING aan den ARBEID en den WERELDVREDE. Daarenboven GROOTE KINDERSTOET over: HET LEVEN VAN HET WERKERSKIND = = a) Wat het vroeger was; b) Wat het geworden is; c) Wat wij willen. NIEUWE PRAALWAGENS. Bijeenkomst op de Vrijdagmarkt, te 9 1/2 uur 's morgens. WEGWIJZER: Langemunt, Groenselmarkt, Koornmarkt, Katalognestr., St-Baafsplein, Limburgstr., Vlaanderenstr., Brabantstr., Statiestr., Vlaanderenstr., Brabantdam, Vogelmarkt, Kouter, Zonnestraat, Koophandelsplaats, Nederkouter, Bagattenstraat. Te 11 1/2 uur voormiddag, BEIAARDCONCERT. TE 7 UUR 'S AVONDS Kostelooze TOONEELVERTOONING door den MULTATULIKRING, in den Koninklijken Franschen Schouwburg - Opvoering van Het Gezin van Paemel DRAMA IN 4 BEDRIJVEN DOOR C. BUYSSE. KAARTEN TE BEKOMEN bij Gezel FRANS DEMEY, in het Feestlokaal "Vooruit" St-Pietersnieuwstr. van DONDERDAG 24 APRIL 1930 af, van 10 uur tot 12 uur 's voormiddags en van 5 uur tot 7 uur 's avonds. LOKAAL "ONS HUIS" Vrijdagmarkt, op MEIAVOND van 7 uur af, Gezellig samenzijn uitvoering van Partij- en Meiliederen - Op 1e Meidag, van 6 uur af, GROOT CONCERT afgewisseld door een Jazz-Band orkest - Verlichting en Versiering van het Café. FEESTLOKAAL "VOORUIT" St-Pietersnieuwstraat, te 12 1/2 u., EEN-MEIBANKET JAZZ-BAND ADHEMAR LEPAGE - - - DAARNA BAL. Woensdag 30 April, Meiavond en Donder 1 Mei 1930 verschillende Feestelijkheden in de Soc. Wijklokalen. Voor de Partij, EMIEL VERGEYLEN. Voor de Maatschappij Vooruit, FR. VANDER HEGGEN. Voor de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden, DEES CNUDDE en FRANS TOCH. Gent, Volksdrukker.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 181 cm
geheel: breedte, 87 cm