af017150: Arbeidsfeest een mei 1932

Affiche uitgegeven in 1932 door de Samenwerkende Maatschappij (SM) Vooruit Gent, de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent en de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent voor de Dag van de Arbeid. Tekst: BELGISCHE WERKLIEDENPARTIJ - - AFD. GENT. ARBEIDSFEEST EEN MEI 1932. PROGRAM...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af017150
By: Volksdrukkerij (drukker); SM Vooruit (uitgever); BWP (uitgever); Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden (uitgever)
Type: affiche
Date:1932-1932
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven in 1932 door de Samenwerkende Maatschappij (SM) Vooruit Gent, de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent en de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent voor de Dag van de Arbeid. Tekst: BELGISCHE WERKLIEDENPARTIJ - - AFD. GENT. ARBEIDSFEEST EEN MEI 1932. PROGRAMMA. Zaterdag 30 April, Meiavond te 7 u., in het Feestlokaal "Vooruit" St-Pietersnieuwstraat GROOT KOSTELOOS PARTIJFEEST. OPVOERING VAN KONING ARBEID. Massaspel in 3 tafereelen door DAAN BOENS - - Muziek uit de werken van JEF VANDER MEULEN - - - Decor en regie van MICHEL VAN VLAENDEREN. Orkestleider: CLEMENT LANDRIEU - - Algemeen koorleider: ADOLF HOEFMAN. Grootsche tooneelschikking - 600 personen op het tooneel. Meirede door Gezel Edw. Anseele. Van 9 tot 10 uur 's avonds, buitengewoon BEIAARDCONCERT. ZONDAG 1 MEI, TE 10 UUR Groote Betooging TEGEN DE TOENEMENDE WERKLOOSHEID, VOOR DE 40-URENWEEK EN GELLIJK LOON, VOOR ALGEMEENE ONTWAPENING. KINDERSTOET, gewijd aan den strijd der socialisten naar een schooner toekomst voor het Werkerskind. NIEUWE PRAALWAGENS. Bijeenkomst: Vrijdagmarkt, te 9.30 uur 's morgens. WEGWIJZER: Lange Munt, Groenselmarkt, Koornmarkt, Katalognestraat, St-Baafsplein, Limburgstraat, Vlaanderenstraat, Brabantstraat, Statiestraat, Vlaanderenstraat, Brabantdam, Vogelmarkt, Kouter, Zonnestraat, Koophandelsplaats Nederkouter, Bagattenstraat. Van 11.30 uur tot 12.30 uur: Buitengewoon Beiaardconcert. TE 6.30 UUR 'S AVONDS Kostelooze TOONEELVERTOONING door den MULTATULIKRING in den Koninklijken Franschen Schouwburg - - - OPVOERING VAN ER STAAT GESCHREVEN. Anti-Oorlogsspel in vier bedrijven door JAAP VANDEN POLL - - Decor en Regie MICHEL VAN VLAENDEREN. Genummerde kaarten kosteloos te verkrijgen aan het Winket in het Feestlokaal VOORUIT, MAANDAG 25 APRIL en DINSDAG 26 APRIL, van 7.15 uur tot 8.30 uur 's avonds. Lokaal "ONS HUIS" Vrijdagmarkt, op Meiavond van 7 uur af, GEZELLIG SAMENZIJN, uitvoering van Partij- en Meiliederen. Op 1e Meidag van 6 uur af Groot Concert afgewisseld door een Jazz-Orkest - Verlichting van het Café - Feestlokaal Vooruit, te 12.30 u., Een Meibanket - Jazz-band Adh. Lepage. ZATERDAG 30 April, Meiavond en ZONDAG 1 Mei 1932 verschillende Feestelijkheden in de SOC. WIJKLOKALEN. Voor de Maatschappij, Frans Vander Heggen. Voor de Partij, Emiel Vergeylen. Voor de Federatie van Socialistische- en Onafhankelijke Vakbonden, Dees Cnudde en Frans Toch. S.M. Volksdrukkerij - Gent.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 181 cm
geheel: breedte, 86 cm