Showing 1 - 20 of 188 for search: 'Legrand, S.' in 0.08 seconds

Affiche uitgegeven in 1950 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Tegen de zwarte hand der clericale dictatuur. Stemt voor de socialisten 1. Expt. du timbre. Elections législatives 1950. I.C.O. 6-8 - ave. Rêve d'Or - La Louvière. Dir: A. André. Aut. resp. S. Legrand. 187 ave. du Roi.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Legrand, S.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950-1950
.... Elections législatives 1950. I.C.O. 6-8 - ave. Rêve d'Or - La Louvière. Dir: A. André. Aut. resp. S. Legrand...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilhem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1950 door Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: landbouwer stappend achter drie paarden met eronder enkele aardappelplanten waar een massa steeds kleiner wordende colloradokevers naartoe kruipen. Tekst: Fiscus, Boerenbond, trusts der meststoffen, grooteigenaars. Verdelgt deze coloradokevers. Stemt voor de Socialisten 1. Elections législatives 1950. I.C.O. 6-8 Ave. Rêve d'Or à La Louvière - Directeur: A. André. Auteur responsable: S. Legrand - 187 Ave. du Roi.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Legrand, S.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950-1950
...eur responsable: S. Legrand - 187 Ave. du Roi....
affiche
Add to Favorites

Fonds Suzan Daniel (FSD)

By Legrand, Luc(éditeur responsable)
Date 2016
brochure
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1950 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Fisc, Boerenbond, trusts des engrais, gros propriétaires. Ecrasez ces doryphores. Votez socialiste 1. Elections législatives 1950. I.C.O. 6-8 - Ave. Rêve d'Or à La Louvière - Directeur: A. André. Auteur responsable: S. Legrand - 187 Ave. du Roi.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); PSB(uitgever); Legrand, S.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950-1950
.... Auteur responsable: S. Legrand - 187 Ave. du Roi....
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor een volksraadpleging over de koningskwestie. Afbeelding: tekening van een hand dat een briefje in een stembus steekt. Tekst: Neen! Verantwoordelijke opsteller: F. LEGRAND, Koninglaan, 1987, Vorst-Brussel. Drukkerij UNION COOPERATIVE, 26, place St-Lambert, Liège. - Directeur: Jacques MALAISE. VRIJ VAN ZEGEL.

By Union Coopérative(drukker); BSP(uitgever); Legrand, Frédéric(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950
...st: Neen! Verantwoordelijke opsteller: F. LEGRAND, Koninglaan, 1987, Vorst-Brussel. Drukkerij UNI...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: tekening van de Waalse haan met verbroken ketens van de paal waarop het wapenschild van Leopold III. Tekst: WALLONS. Contre l'impérialisme clérical et flamingant VOTEZ SOCIALISTE. Aut. resp. Fred. Legrand, 187, av. du Roi, Forest. Elections législatives du 4 juin 1950. Imprimerie Coopérative Ouvrière, Sté Cve, 6-8, Avenue Rêve d'Or, La Louvière. (sic!)

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); PSB(uitgever); Legrand, Frédéric(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950
...d. Legrand, 187, av. du Roi, Forest. Elections législatives du 4 juin 1950. Imprimerie Coopérative...
affiche
Add to Favorites
Other Authors: '; ...Legrand, Nathalie...
monografie
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1988 door de Ligue Anti-Impérialiste (LAI) en Interculture voor een dansvoorstelling. Afbeelding: zwart-witfoto van een zwarte in volksdracht. Tekst: LAI (LIGUE ANTI-IMPERIALISTE) et INTERCULTURE PRESENTENT MWENZO AFRICA - DANSES TRADITIONNELLES AFRICAINES - ET IZWE LETHU groupe sud-africain. MAISON HARMEGNIES (RUE LEON BERNUS 9, CHARLEROI) SAMEDI 12 MARS A 20.30H. ENTREE: 150 F 120 (EN PREVENTE) CARTES EN PREVENTE A: - INTERCULTURE, RUE CHAVANNES CHARLEROI (31.24.04) LA LAI, RUE DE MONTIGNY 83 CHARLEROI (32.45.65).

By LAI(uitgever); Interculture(uitgever); Legrand, Béatrice(verantwoordelijke uitgeefster)
Date 1988
Other Authors: '; ...Legrand, Béatrice...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1990 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB) voor derdewereldreizen. Afbeelding: karikatuur van een rugzaktoerist die een wereldbol torst en twee douaniers die verbaasd toekijken. Tekst: ZET EEN STAPJE IN DE DERDE WERELD. AIB REIZEN. Anti-Imperialistische Bond. Inschrijvingen ten laatste 15 maart. Inlichtingen: tel. 02/513 53 86. Verantw. uitg.: Bea Legrand, Kazernestraat 68, 1000 Brussel.

By AIB(uitgever); Legrand, Béatrice(verantwoordelijke uitgever)
Date 1990
... laatste 15 maart. Inlichtingen: tel. 02/513 53 86. Verantw. uitg.: Bea Legrand, Kazernestraat 68, 1000 Brussel....
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1989 door de Partij van de Arbeid (PvdA) voor solidariteit met Palestina. Afbeelding: portretfoto van Jan Cools. Tekst: "Jan Cools is vrij... en de Palestijnen?" INTERVIEW met JAN COOLS. DEBAT met AGALEV, SP, KP, PvdA (AGALEV), Bernard TUYTENS (SP), Filip DELMOTTE (KPB), Wim DENEUTER (PvdA). DIA-REPORTAGE over de PALESTINA-REIS '89 Dorine & Gabi. MUZIKALE OMLIJSTING: GILBERT ISBIN. POLITIEK KAFEE. DE WERF WERFSTRAAT 108 BRUGGE 050/33.05.29. om 20 uur. OP VRIJDAG 15 DECEMBER 1989. ORGANISATIE: PvdA is samenwerking met IMAST, AIB, MASEREELFONDS, NCOS W-VL, OXFAM WW, AGALEV, mensen uit de BASISGROEPEN, KAJ, MJA, KPB, SOC SOL. V.U.: Bea Legrand Kazernestr. 68 Brussel / © MANICURE PRODUCT 89.

By PVDA(uitgever); Legrand, Béatrice(verantwoordelijke uitgever)
Date 1989
... de BASISGROEPEN, KAJ, MJA, KPB, SOC SOL. V.U.: Bea Legrand Kazernestr. 68 Brussel / © MANICURE PRODUCT 89....
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1989 door SAROS en de Anti-Imperialistische Bond (AIB) voor solidariteit met Palestina. Afbeelding: zwart-witfoto van Jan Cools en een stuk van een Palestijnse sjaal. Tekst: DE KEMPEN VOOR JAN COOLS. Zaterdag 6 mei 1989. De Warande. Warandestraat 42 Turnhout. Programma: 15u00: Sponsorvoettocht. 18u00: Infobeurs. Arabische maaltijd. 19u30: Getuigenissen: -Prof. Dr. Amy -Afgevaardigde vrouwendelegatie -Familie Jan Cools -Dirk van Duppen. 22u00: Palestijns-Libanese muziekgroep: Marwan Zoueini en La Voix du Liban. Kinderanimatie: voorzien vanaf 15u00. Organisatie: SAROS en AIB. met steun van: ABVV-Culturele Centrale, Agalev-Oud Turnhout, Alfa, Ark, Elcker-Ik, 11.11.11.-Merksplas, Jamclub Mol, K.A.J.-Turnhout, KP-Turnhout, Nicaraguakomitee Mol, PVDA, Trefpunt, Welkom: lokaal integratiecentrum, Wereldwinkels Mol en Geel. Inkom: 150 fr. V.V.K.: 120 fr. Wereldwinkel Mol, Elcker-Ik Turnhout, Merodelei 41. Ver. Uitg.: Bea Legrand, Kazernestraat 68, 1000 Brussel. VVZ art. 198. Reclametekst: de Morgen. ASLK we doen met je mee je bank en verzekeringsmaatschappij.

By SAROS(uitgever); AIB(uitgever); Legrand, Béatrice(verantwoordelijke uitgever)
Date 1989
...g.: Bea Legrand, Kazernestraat 68, 1000 Brussel. VVZ art. 198. Reclametekst: de Morgen. ASLK we doen met...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1990 door AIB met als trefwoord internationale solidariteit: Nicaragua.

By AIB(uitgever); Legrand, Béatrice(verantwoordelijke uitgever)
Date 1990
... GENT, NCOS, EA. ver.uitg.: B. Legrand Kazernestraat 68 1000 Brussel....
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1989 door AIB met als trefwoord internationale solidariteit: Libanon.

By AIB(uitgever); Legrand, Béatrice(verantwoordelijke uitgever)
Date 1989
...Tekst: JAN COOLS vrij. arts en gijzelaar in Libanon. Ver. Uitg.: B. Legrand Kazernestraat 68 100...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in (1985) door AIB/LAI met als trefwoord internationale solidariteit: Panama.

By AIB(uitgever); LAI(uitgever); Legrand, Béatrice(verantwoordelijke uitgever)
Date 1985
...). E.r.: Béatrice Legrand, 68 rue de la Caserne, 1000 Bruxelles....
affiche
Add to Favorites

Affiche met foto van Didier Lonys uitgegeven in 1989 door Antenne Rose met als trefwoord holebi.

By Lonys, Didier(fotograaf); Vanderhaegen, Geert(grafiek); Kopie Kopij(druk); Antenne Rose(uitgever); FWH(uitgever); Legrand, Luc(verantwoordelijke uitgever)
Date 1989
...ys (02.520.93.26) modèles: David & Marcella Ed. resp./V.U.: Luc Legrand, Rue de l'arbre bénit 73, 1050 Bru...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1984 door het Homocentrum Brussel (HCB) en Antenne Rose voor een homo-evenement. Afbeelding: silhouet van een mannetje en een vrouwtje en tekening van het hoofd van een jongeman met wuivende haren. Tekst: 21H ORG: HOMOCENTRUM BRUSSEL ORG: ANTENNE ROSE ZAT 11 FEB SAM 11 FEV BD ANSPACH 114 ANSPACHLAAN 114 21U 8E BRUSSELSE HOMO NACHT 8IEME NUIT HOMO DE BRUXELLES ANCIENNE • BELGIQUE INGANG 200 ENTREE. HAROLD & CO A.S.B.L. LE N° 1 DE LA RENCONTRE AU MASCULIN BRENGT MANNEN AAN DE MAN V.U./ED. RESP.: R. TIELEMANS/L. LEGRAND. (sic!)

By HCB(uitgever); Antenne Rose(uitgever); Tielemans, R.(verantwoordelijke uitgever); Legrand, Luc(verantwoordelijke uitgever)
Date 1984
...P.: R. TIELEMANS/L. LEGRAND. (sic!)...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: 1 mei 1950. Exempt du timbre. Élections législatives 1950. I.C.O. 6-8 avenue Rêve d'Or La Louvière. Auteur responsable: S. Legrand - 187 avenue du Roi.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Legrand, S.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950-1950
... La Louvière. Auteur responsable: S. Legrand - 187 avenue du Roi....
affiche
Add to Favorites

Affiche van Werner Strauven uitgegeven in 1989 door Homocentrum Brussel (HCB) en Antenne Rose voor een homo-evenement. Afbeelding: zwart-witfoto van een jongeman met de ogen dicht en de vingers in de oren. Tekst: Antenne rose HCB HOMOCENTRUM BRUSSEL vzw Samedi Zaterdag 2 décembre december 89 22 heures uur NEW ADRESS win a trip to NEW-YORK 9E BRUSSELSE HOMO NACHT 9IEME NUIT HOMO DE BRUXELLES salle madeleine ° magdalenazaal RUE DUQUESNOYSTRAAT centraal station gare centrale Résidence ROULEAU first GAY hotel in Brussels RUE DU ROULEAU 15 - 1000 BRUXELLES TEL. 02/219.36.57 Ibis taverne open vanaf 9u30 tot... ouvert de 09h30 à... PETITE KLEINE RESTAURATion RESTAURATie show elke maand chaque mois 02/513.94.26 bvd Anspachlaan 88 - Brussels DISCORAMA FONOPLATEN VIDEO Around-the-World Kroonstraat 43 1680 Lennik TEL. 02/532.47.31 WEEKDAGEN 9-20 uur ZONDAG 10-13 uur.

By Strauven, Werner(fotograaf); Baccus, Fred(visagist); HCB(uitgever); Antenne Rose(uitgever); Legrand, Luc(verantwoordelijke uitgever)
Date 1989
Other Authors: '; ...Legrand, Luc...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 2006 door de Brusselse holebigroep Tels Quels voor het twintigste homofilmfestival. Afbeelding: collage van affiches van vorige edities van het filmfestival. Tekst: Tels Quels Association des gays et des lesbiennes. au Botanique du 12 au 21 janvier 2006. décentralisation Liège/Mons/Namur/Tournai/Verviers. 20e Festival du Film Gay & Lesbien de Bruxelles. Info & tickets 0477 60 10 93 info@fglb.org www.fglb.org. Le Botanique. 2006 éd. resp. Luc Legrand - 3 pl. de la Vieille Halle aux Blés - 1000 Bruxelles. (sic!) Reclametekst: Présidence. .be. Action sociale. BXL LAÏQUE Régionale de Bruxelles du CAL. RACC. télémoustique. pink tv. LE SOIR. virgin express. PEUGEOT. P&V. Holiday pride. Ciel fm. (sic!)

By Tels Quels(uitgever); Legrand, Luc(verantwoordelijke uitgever)
Date 2006
....fglb.org. Le Botanique. 2006 éd. resp. Luc Legrand - 3 pl. de la Vieille Halle aux Blés - 1000 Bruxelles. (sic...
affiche
Add to Favorites
By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Legrand, Frédéric(verantwoordelijke uitgever)
Date 1961-1961
Other Authors: '; ...Legrand, Frédéric...
affiche
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search